Sutuoktinės vaiko įvaikinimas

Dažnai susiklosto situacija, kai vaikus augina ne tikrasis tėvas, bet mamos sutuoktinis. Kartais vaikai, auginami nuo kūdikystės, net ir patys nesupranta, kad tai nėra jų tikrasis tėtis. Susiklosčius tokiai situacijai, kai ryšys tarp vyro ir žmonos vaikų yra labai stiprus, vyras laiko juos tikrais savo vaikais, dažnas susimąsto apie įvaikinimą. Tai pasidaro ypač aktualu atsiradus šeimoje naujų atžalų, kurių pavardės sutampa su mamytės ir tėvelio, nors vyresnių vaikų pavardės skiriasi. Įvaikinimas tikrai užtrunkantis procesas, tačiau tai nėra labai sudėtinga procedūra, kurios reikalavimai paprastam žmogui nebūtų įgyvendinami.

Pirmasis būtinas žingsnis, norint įsivaikinti sutuoktinio vaiką, – reikia gauti biologinio tėvo sutikimą įvaikinti. Šį sutikimą turi patvirtinti teismas. Jeigu tikrasis tėvas vaiku nesidomi, greičiausiai ir pats bus suinteresuotas, kad jo vaikas būtų įvaikintas ir jam nebereikėtų mokėti alimentų vaiko išlaikymui, tačiau įtikinti jį imtis aktyvių veiksmų, t. y. kreiptis į teismą dėl sutikimo įvaikinti patvirtinimo, gali būti sudėtingiau. Sudėtingiau, tai nereiškia, kad neįmanoma. Sutikimas įvaikinti yra laisva pareiškėjo valia, taigi jūs negalite versti, tačiau padėti tokiam tėvui nėra draudžiama. Čia rasite (1) pareiškimo dėl sutikimo įvaikinti patvirtinimo pavyzdį, pagal kurį, pakeitus pavyzdinius duomenis asmeniniais, galima rašyti raštą teismui. Prie prašymo reikėtų pridėti vaiko gimimo liudijimo kopiją ir siųsti į teismą pagal vaiko arba biologinio tėvo gyvenamąją vietą. Teismas paskirs posėdžio datą, atsiųs šaukimą. Posėdžio metu reikės patvirtinti tą patį, kas parašyta rašte teismui. Apibendrinant, biologinis tėvas turi pasirašyti pareiškimą teismui ir nuvykti į vieną teismo posėdį.

Antrasis žingsnis yra dokumentų rinkimas. Jums reikės:

  • Iš gydytojo – įvaikio ir įtėvio sveikatos pažymų (046/a forma);
  • Iš seniūnijos – pažymos apie šeimos sudėtį;
  • Kopijų: nutarties, kuria patvirtintas biologinio tėvo sutikimas įvaikinti; asmens tapatybės kortelės arba paso; vaiko gimimo liudijimo; santuokos liudijimo;
  • Iš darbovietės pažymos apie gaunamas pajamas (pusės metų);
  • Sutuoktinės sutikimo (pavyzdys (2));
  • Išrašo iš Nekilnojamojo turto registro apie jūsų būstą. Jį galima gauti internetu ir atsispausdinti namuose. Jei savininkas nėra vienas iš sutuoktinių, o trečiasis asmuo, pavyzdžiui anyta, reikalingas rašytinis leidimas jums ten gyventi (pavyzdys (3)). Jeigu būstą nuomojatės, reikalinga nuomos sutartis.

Visus išvardintus dokumentus reikia neštis į Vaiko teisių apsaugos skyrių pagal šeimos gyvenamąją vietą. Skyriuje parašysite prašymą.

Gavę prašymą ir visus dokumentus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai pasidomės būsimo įtėvio teistumu, padarytais administraciniais nusižengimais. Per daug išsigąsti tikrai neverta, kadangi baudos už greičio viršijimą ar kitus kelių eismo taisyklių pažeidimus tikrai neturi lemiamos įtakos sprendžiant ar asmuo gali įvaikinti. Specialistai ieško užfiksuotų vaikų nepriežiūros, smurto ar tėvų valdžios ribojimo atvejų.

Patikrinę, ar nesate tikras nusikaltėlis, Vaiko teisių specialistai su jumis susisieks ir atvyks į namus pasikalbėti. Jų vizitas visiems kelia  jaudulį, tačiau bijoti tikrai nėra ko. Specialistai teirausis apie vaiko gyvenimo sąlygas, pomėgius, santykius su būsimu įtėviu. Taip pat klaus apie norinčio įvaikinti šeimą, darbą, pomėgius ir panašius dalykus. Jie greičiausiai pasiteiraus kaip saugote vaistus, alkoholį, įvairius valiklius, apsidairys, ar aplinka saugi vaikui, apžiūrės vaiko kambarį. Sunku jaustis laisvai, kai atvyksta tavęs vertinti, tačiau galima pasiguosti, kad Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai dirba su socialinės rizikos šeimomis, taigi jų lūkesčiai nėra dideli. Paprasta, tvarkinga šeima yra tai, ko pakanka teigiamai išvadai. Dėl šios priežasties, neigiamos išvados, kuriose nurodoma, kad asmuo nėra tinkamas įvaikinti sutuoktinio vaiką, yra itin retos.

Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikus išvadą, kad asmuo yra tinkamas įvaikinti sutuoktinio vaiką, galima kreiptis į teismą. Teismui pateikiamas pareiškimas, kurio pavyzdį rasite čia (4), ir visų dokumentų, teiktų Vaiko teisių apsaugos skyriui, kopijos. Jeigu vaikas yra vyresnis nei dešimties metų, reikalingas jo rašytinis sutikimas. Sutikimo pavyzdį galite rasti čia (5). Rašydami pareiškimą, naudokitės Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada. Joje surinkta ir išdėstyta beveik visa pareiškime būtina informacija. Pareiškimą dėl įvaikinimo su visais priedais reikia pateikti pareiškėjo gyvenamosios vietos teismui. Kartu teismui pateikiama ir 3 pareiškimo ir jo priedų kopijos. Gavęs dokumentus, teismas paskirs posėdžio datą. Į posėdį turės atvykti abu sutuoktiniai. Dažniausiai posėdžio metu teismas nori išklausyti vaiko nuomonę dėl įvaikinimo. Beveik visada pakanka vieno teismo posėdžio bylai išnagrinėt, tuomet priimamas teismo procesinis sprendimas ir pareiškimas patenkinamas.

Teismo sprendimas dėl įvaikinimo įsiteisėja per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo, taigi, prieš skubant į civilinės metrikacijos skyrių, reikėtų pralaukti šį laikotarpį. Šis terminas skirtas sprendimo apskundimui, tačiau praktikoje tokių skundų nebūna. Civilinės metrikacijos skyriui apie įvaikinimą praneša teismas. Įtėviui tereikia nuvykus į skyrių parašyti prašymą, susimokėti kelių eurų rinkliavą ir pasiimti naujai išduotą vaiko gimimą liudijantį dokumentą, kuriame įtėvis įrašytas įvaikio tėvu.

Baigiant svarbu paminėti kylančias įvaikinimo teisines pasekmes. Įvaikinus vaiką, įtėvis gauna visas biologiniam tėvui priklausančias teises ir pareigas, tarp jų ir pareigą išlaikyti vaiką net ir šeimai iširus. Tai reiškia, kad sutuoktiniams išsiskyrus, įtėvis privalės teikti išlaikymą įvaikiui. Skyrybų atveju, įtėvis taip pat turės teisę bendrauti su vaiku ar prašyti teismo vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su juo. Įvaikinimas sukuria paveldėjimo teisinius santykius, įpareigoja įvaikius rūpintis įtėviais senatvėje. Nepaisant visų teisinių pasekmių, svarbiausia yra tai, kad sutuoktinės vaiko įvaikinimas suvienija šeimą, teisiškai įtvirtina ryšį su vaiku, kuriam suteikiama šeimos pavardė, saugumo ir bendrumo jausmas.

Visi pateikiami dokumentai yra pavyzdiniai ir nelaikytini oficialiais teismui teiktinų dokumentų šablonais.

2018© Aš –teisininkas