Kiek ir kokių atostogų jums priklauso?

Atostogos!!! Jų laukia visi. Net kai darbas tikrai nuoširdžiai mėgstamas, poilsis yra būtinas. Dirbantiems 5 dienas per savaitę Darbo kodeksas garantuoja 20 darbo dienų apmokamas atostogas. Visiems, kurių darbo savaitė trunka 6 darbo dienas, priklauso dar ilgesnės atostogos. Įstatymas taip pat numato pailgintas bei papildomas atostogas. Turinčių teisę į jas tikrai nemažai, taigi verta žinoti, galbūt esate vienas iš jų.

Ilgesnės 25 darbo dienų atostogos garantuojamos visiems darbuotojams, kurie nėra sulaukę 18 metų amžiaus. Tokios atostogos priklauso neįgaliems darbuotojams, taip pat asmenims, vieniems auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų. Darbo kodekse numatyta, kad 25 darbo dienų trukmės kasmetinės atostogos priklauso ir darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų. Teismų praktikoje išaiškinta, kad vienu auginančiu vaiką laikomas asmuo, kuris faktiškai augina vaiką vienas. Žinoma, jūs neprivalote darbdavio informuoti apie savo asmeninius santykius, tačiau darbdavys turi teisę neleisti jūsų atostogų, kurios jums nepriklauso. Kai vaiko tėvas arba kitas asmuo, vykdantis jo funkcijas, gyvena kartu, jūs nesate laikomas asmeniu, kuris vienas augina vaiką. Šiuo atveju aplinkybės, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų, o vaikui priteistas išlaikymas, neturi reikšmės. Jeigu  šeimoje yra asmuo, su kuriuo dalinamasi tėviškomis pareigomis (net kai šis asmuo nėra biologinis vaiko tėvas), laikoma, kad asmuo augina vaiką ne vienas ir jam pailgintos atostogos šiuo pagrindu nepriklauso.

Papildomos atostogos suteikiamos kartu su kasmetinėmis atostogomis. Jos skiriamos keletu atvejų, tačiau net jei priklausote visoms iš šių kategorijų, papildomas atostogas galite gauti tik vienas. Pirmiausia, papildomos atostogos skiriamos asmenims, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais. Šios atostogos taip pat priklauso dirbantiems profesinės rizikos sąlygomis. Galiausiai, papildomos atostogos taip pat numatytos lojaliems darbuotojams. Už ilgalaikį nepertraukiamą darbą toje pačioje darbovietėje skiriamos 3 darbo dienos atostogų. Ilgalaikiu darbu laikomas ilgesnis kaip 10 metų nepertraukiamas darbo stažas toje pačioje darbovietėje. Už kiekvienus papildomus 5 metus vis pridedama dar po vieną laisvą dieną. Į stažą yra įskaitomos: darbo dienos komandiruotėje; kai buvo nedirbta dėl darbuotojo laikinojo nedarbingumo, sergančių šeimos narių slaugymo, kasmetinių, pailgintų, papildomų atostogų, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, mokymosi atostogų; iki 10 darbo dienų trukmės nemokamų atostogų; kūrybinių atostogų; teisėto streiko, priverstinės pravaikštos laikas; laikas visuomeninėms valstybinėms, piliečio ar kitoms pareigoms vykdyti; papildomas poilsio laikas tėvams, auginantiems vaikus; darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų pareigų vykdymo laikas ir laikas jų mokymui ir švietimui. Taigi, jeigu darbovietėje pradėjote dirbti nuo 2007 metų balandžio 23 dienos, nepaisant to, kad buvote išėjusi vaiko auginimo atostogų, dažnai sirgote ar slaugėte savo artimuosius, jums priklauso papildomos 3 dienos kasmetinių atostogų.

Darbo kodeksas numato ne tik papildomas, bet ir pailgintas kasmetines atostogas. Pailgintos atostogos suteikiamos įvairių profesijų atstovams. Atostogomis iki 41 darbo dienos gali pasinaudoti pilotai, pilotai instruktoriai, vyriausiasis navigatorius, navigatoriai instruktoriai, skraidantieji inžinieriai instruktoriai, orlaivių vadai, navigatoriai, skraidantieji inžinieriai, skraidantieji operatoriai, orlaivių palydovai ir pilotai bandytojai. 40 darbo dienų trukmės atostogos suteikiamos mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojams, mokyklų, psichologinių, pedagoginių psichologinių tarnybų, vaikų globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų pedagoginiams darbuotojams. 35 darbo dienos atostogų priklauso valstybės įmonės „Oro navigacija“ skrydžių vadovams, vyresniesiems skrydžių vadovams, skrydžių vadovams instruktoriams, skrydžių valdymo centrų pamainų viršininkams. 30 darbo dienų pailgintomis atostogomis gali pasinaudoti profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniai darbuotojai; psichologai, dirbantys socialinės globos įstaigose (išskyrus vaikų globos įstaigas), sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, ir socialinių paslaugų srities darbuotojai, dirbantys stacionariose socialinės globos įstaigose, grupinio gyvenimo namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; Valstybės įmonės ,,Ignalinos atominės elektrinės“ darbuotojai, dirbantys esant jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui ir tiesiogiai vykdantys darbus ar operacijas panaudoto branduolinio kuro ir didelio radioaktyvumo specialių dirbinių tvarkymo srityje arba radiacijos požiūriu pavojingus darbus I radiacinės saugos kategorijos patalpose. 28 darbo dienos atostogų garantuojama medicinos darbuotojams, turintiems atitinkamos veiklos licenciją ir atliekantiems chirurgines operacijas ar dalyvaujantiems jas atliekant; dirbantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose su pacientais, kuriems taikoma priverstinė hospitalizacija, priverstinė diagnostika ar priverstinio gydymo priemonės, arba dirbantiems laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir tarnybose, esančiose pataisos įstaigose ir areštinėse. 27 darbo dienų pailgintos atostogos suteikiamos medicinos darbuotojams, teikiantiems skubiąją medicinos pagalbą. 26 darbo dienos atostogų numatytos medicinos darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, kartu su jais dirbantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis pačiomis sąlygomis. 25 darbo dienos atostogų suteikiama farmacijos specialistams; socialinių paslaugų srities darbuotojams, dirbantiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, švietimo įstaigose, nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose asmenims, turintiems proto ar psichinę negalią, laikino gyvenimo namuose, taip pat kitiems darbuotojams, dirbantiems socialinių paslaugų srityje su socialinės rizikos suaugusiais asmenimis, socialinės rizikos šeimomis, asmenimis, turinčiais proto ar psichinę negalią, ir darbuotojams, dirbantiems socialinių paslaugų srityje ir teikiantiems socialines paslaugas asmens namuose; jūrininkams, dirbantiems Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose; darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis žvejybos laivuose, užsiimančiuose versline ir kita (specialia) žvejyba; valstybės įmonės ,,Ignalinos atominės elektrinės“ darbuotojams, dirbantiems esant jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui; darbuotojams, kurie dirba darbą, tiesiogiai susijusį su gyvūnų patologine medžiaga, arba atlieka bakteriologinius, virusologinius, serologinius, hematologinius, patologinius anatominius, parazitologinius, mikologinius, cheminius, toksikologinius, biocheminius, radiologinius, molekulinius tyrimus, susijusius su gyvūnais; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojams, kurie ima mėginius ir atlieka cheminius, ekotoksikologinius, hidrobiologinius ir radiologinius tyrimus bei matavimus.

Gaila, bet turintiems teisę ir į papildomas, ir į pailgintas atostogas, tenka išsirinkti tik vienas jų. Rinktis tenka ir tiems, kuriems priklauso dviejų ar trijų rūšių papildomos atostogos. Kad ir kokios priklauso jums, svarbiausia, pasimėgauti šiomis apmokamo poilsio dienomis. Kartais ir kelios laisvos dienos suteikia galimybę visiškai atsipūsti. Juk ne atostogų ilgis, o atsipalaidavimas yra atostogų kokybės matas.

    2018© Aš –teisininkas!

16 atsakymų į “Kiek ir kokių atostogų jums priklauso?”

 1. Laba diena, norėjau paklausti dėl neįgalumą turinčių darbuotojų atostogų. O jei toks darbuotojas dar yra atidirbęs 30 metų toje darbovietėje? Jam priklauso dar ir papildomos 7 dienos. Rašote, kad turintiems teisę ir į papildomas, ir į pailgintas atostogas, tenka išsirinkti tik vienas jų. Tai tarp ko jie turi rinktis: standartinių 20 d.d. + 7 papildomos ar 25 d. kaip neįgaliems + papildomos 7 d.? Bet jei pastarasis variantas, tai koks čia pasirinkimas?

  1. Laba diena. Jums priklauso 25+7 d.d. atostogų. Netiksliai nurodyta, negali sumuotis tik pailgintos atostogos, kurios suteikiamos tam tikros profesijos atstovams. Pvz.: pilotams priklauso 41 d.d. pailgintų atostogų arba standartinės kasmetinės atostogos + papildomos atostogos (už stažą).

 2. Laba diena, kur kreiptis darbdavys neduoda 25 d. atostogų kasmetinių, nors esu neįgali. Duoda tik 20 d.d. ir už stažą. Sako rinkis: visko negalima, kaip jūs rašote25+7 ?

  1. Laba diena. Pirmiausia siūlyčiau pasikalbėti su darbdaviu ir patarti jam pasikonsultuoti su Darbo inspekcija. Tai galima padaryti elektroniniu paštu, telefonu, netgi per Facebook (šitaip konsultuojuosi ir aš). Jūs pati taip pat galite parašyti Darbo inspekcijai, o gautą atsakymą pateikti darbdaviui. Nepavykus situacijos išspręsti draugiškai, kviečiu užpildyti skiltį ,,Nemokama pagalba“ ir mielai Jums atsakysiu, ką daryti toliau.

 3. Laba.
  Noriu sužinoti kokios trukmės atostogos priklauso mokslo darbuotojui, dirbančiam uždaroje akcinėje bendrovėje, t. y. privačioje įstaigoje.
  Dėkoju už atsakymą.

  1. Laba diena. Nesvarbu ar dirbate biudžetinėje įstaigoje, ar privačioje mokymo įstaigoje, atostogos suteikiamos tokios pačios trukmės (40 darbo dienų).

   1. Laba diena,
    kokiu vyriausybės nutarimu ar kitu teisės aktu mokslo darbuotojui, dirbančiam uždaroje akcinėje bendrovėje (privačioje įstaigoje) nustatomos 40 darbo dienų atostogos ??
    Dėkoju už atsakymą.

   2. Laba diena,
    mokslo darbuotojas dirba ne privačioje mokymo įstaigoje, o UAB, kuri užsiima gamyba bei moksliniais tyrimais ??
    Dėkoju už atsakymą.

    1. Sveiki.
     40 darbo dienų pailgintos atostogos suteikiamos mokslo darbuotojams, dirbantiems tik mokslo ir studijų institucijose. Gamybos įmonė nelaikytina mokslo ar studijų institucija, todėl tokios atostogos nesuteikiamos. Atostogų dydžius rasite Vyriausybės nutarime Nr. 496.

 4. Laba diena. Darbuotoja auginanti viena 1 vaiką iki 14m. nori pasinaudoti pailgintomis 25 darbo dienų atostogomis. Kokius dokumentus turi pateikti darbovietei, kad galėtų pasinaudoti pailgintomis atostogomis?

  1. Laba diena. Darbuotoja turi pateikti prašymą suteikti atostogas ir dokumentus, patvirtinančius, kad turi vaiką iki 14 metų, bei vaiką augina viena. Tai gali pavirtinti vaiko gimimo liudijimas ir pažyma apie šeimos sudėtį.

 5. Laba diena,
  norėjau pasidomėti dėl atostogų. Man priklauso 25d (dėl neįgalumo) ,bet dėl šeimyninių problemų vasaros metu teko imti 5dienas atostogų savo sąskaitą. Ar dėl to man duos 20 ar vis gi 25d.d.
  Ačiū

  1. Laba diena,
   nėra aišku, kokių atostogų ėmėte 5 dienas – apmokamų ar ne. Jei atostogos buvo apmokėtos darbdavio, jums liko tik 20 dienų. Jeigu atostogos buvo neapmokamos, jums vis dar likusios 25 d.d. apmokamų atostogų.

 6. Ar darbuotojui, dirbusiam įstaigoje 11 m., po to atleistam paties prašymu, po 2 mėn. vėl priimtam į tą pačią įstaigą, priklauso papildomos atostogos už nepertraukiamą darbo stažą?

  1. Sveiki. Jeigu darbuotojas buvo išėjęs, jo darbo stažas negali būti laikomas ,,nepertraukiamu“, todėl ir papildomos atostogos nepriklauso.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *