Kiek ir kokių atostogų jums priklauso?

Atostogos!!! Jų laukia visi. Net kai darbas tikrai nuoširdžiai mėgstamas, poilsis yra būtinas. Dirbantiems 5 dienas per savaitę Darbo kodeksas garantuoja 20 darbo dienų apmokamas atostogas. Visiems, kurių darbo savaitė trunka 6 darbo dienas, priklauso dar ilgesnės atostogos. Įstatymas taip pat numato pailgintas bei papildomas atostogas. Turinčių teisę į jas tikrai nemažai, taigi verta žinoti, galbūt esate vienas iš jų.

Ilgesnės 25 darbo dienų atostogos garantuojamos visiems darbuotojams, kurie nėra sulaukę 18 metų amžiaus. Tokios atostogos priklauso neįgaliems darbuotojams, taip pat asmenims, vieniems auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų. Darbo kodekse numatyta, kad 25 darbo dienų trukmės kasmetinės atostogos priklauso ir darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų. Teismų praktikoje išaiškinta, kad vienu auginančiu vaiką laikomas asmuo, kuris faktiškai augina vaiką vienas. Žinoma, jūs neprivalote darbdavio informuoti apie savo asmeninius santykius, tačiau darbdavys turi teisę neleisti jūsų atostogų, kurios jums nepriklauso. Kai vaiko tėvas arba kitas asmuo, vykdantis jo funkcijas, gyvena kartu, jūs nesate laikomas asmeniu, kuris vienas augina vaiką. Šiuo atveju aplinkybės, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų, o vaikui priteistas išlaikymas, neturi reikšmės. Jeigu  šeimoje yra asmuo, su kuriuo dalinamasi tėviškomis pareigomis (net kai šis asmuo nėra biologinis vaiko tėvas), laikoma, kad asmuo augina vaiką ne vienas ir jam pailgintos atostogos šiuo pagrindu nepriklauso.

Papildomos atostogos suteikiamos kartu su kasmetinėmis atostogomis. Jos skiriamos keletu atvejų, tačiau net jei priklausote visoms iš šių kategorijų, papildomas atostogas galite gauti tik vienas. Pirmiausia, papildomos atostogos skiriamos asmenims, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais. Šios atostogos taip pat priklauso dirbantiems profesinės rizikos sąlygomis. Galiausiai, papildomos atostogos taip pat numatytos lojaliems darbuotojams. Už ilgalaikį nepertraukiamą darbą toje pačioje darbovietėje skiriamos 3 darbo dienos atostogų. Ilgalaikiu darbu laikomas ilgesnis kaip 10 metų nepertraukiamas darbo stažas toje pačioje darbovietėje. Už kiekvienus papildomus 5 metus vis pridedama dar po vieną laisvą dieną. Į stažą yra įskaitomos: darbo dienos komandiruotėje; kai buvo nedirbta dėl darbuotojo laikinojo nedarbingumo, sergančių šeimos narių slaugymo, kasmetinių, pailgintų, papildomų atostogų, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, mokymosi atostogų; iki 10 darbo dienų trukmės nemokamų atostogų; kūrybinių atostogų; teisėto streiko, priverstinės pravaikštos laikas; laikas visuomeninėms valstybinėms, piliečio ar kitoms pareigoms vykdyti; papildomas poilsio laikas tėvams, auginantiems vaikus; darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų pareigų vykdymo laikas ir laikas jų mokymui ir švietimui. Taigi, jeigu darbovietėje pradėjote dirbti nuo 2007 metų balandžio 23 dienos, nepaisant to, kad buvote išėjusi vaiko auginimo atostogų, dažnai sirgote ar slaugėte savo artimuosius, jums priklauso papildomos 3 dienos kasmetinių atostogų.

Darbo kodeksas numato ne tik papildomas, bet ir pailgintas kasmetines atostogas. Pailgintos atostogos suteikiamos įvairių profesijų atstovams. Atostogomis iki 41 darbo dienos gali pasinaudoti pilotai, pilotai instruktoriai, vyriausiasis navigatorius, navigatoriai instruktoriai, skraidantieji inžinieriai instruktoriai, orlaivių vadai, navigatoriai, skraidantieji inžinieriai, skraidantieji operatoriai, orlaivių palydovai ir pilotai bandytojai. 40 darbo dienų trukmės atostogos suteikiamos mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojams, mokyklų, psichologinių, pedagoginių psichologinių tarnybų, vaikų globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų pedagoginiams darbuotojams. 35 darbo dienos atostogų priklauso valstybės įmonės „Oro navigacija“ skrydžių vadovams, vyresniesiems skrydžių vadovams, skrydžių vadovams instruktoriams, skrydžių valdymo centrų pamainų viršininkams. 30 darbo dienų pailgintomis atostogomis gali pasinaudoti profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniai darbuotojai; psichologai, dirbantys socialinės globos įstaigose (išskyrus vaikų globos įstaigas), sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, ir socialinių paslaugų srities darbuotojai, dirbantys stacionariose socialinės globos įstaigose, grupinio gyvenimo namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; Valstybės įmonės ,,Ignalinos atominės elektrinės“ darbuotojai, dirbantys esant jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui ir tiesiogiai vykdantys darbus ar operacijas panaudoto branduolinio kuro ir didelio radioaktyvumo specialių dirbinių tvarkymo srityje arba radiacijos požiūriu pavojingus darbus I radiacinės saugos kategorijos patalpose. 28 darbo dienos atostogų garantuojama medicinos darbuotojams, turintiems atitinkamos veiklos licenciją ir atliekantiems chirurgines operacijas ar dalyvaujantiems jas atliekant; dirbantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose su pacientais, kuriems taikoma priverstinė hospitalizacija, priverstinė diagnostika ar priverstinio gydymo priemonės, arba dirbantiems laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir tarnybose, esančiose pataisos įstaigose ir areštinėse. 27 darbo dienų pailgintos atostogos suteikiamos medicinos darbuotojams, teikiantiems skubiąją medicinos pagalbą. 26 darbo dienos atostogų numatytos medicinos darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, kartu su jais dirbantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis pačiomis sąlygomis. 25 darbo dienos atostogų suteikiama farmacijos specialistams; socialinių paslaugų srities darbuotojams, dirbantiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, švietimo įstaigose, nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose asmenims, turintiems proto ar psichinę negalią, laikino gyvenimo namuose, taip pat kitiems darbuotojams, dirbantiems socialinių paslaugų srityje su socialinės rizikos suaugusiais asmenimis, socialinės rizikos šeimomis, asmenimis, turinčiais proto ar psichinę negalią, ir darbuotojams, dirbantiems socialinių paslaugų srityje ir teikiantiems socialines paslaugas asmens namuose; jūrininkams, dirbantiems Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose; darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis žvejybos laivuose, užsiimančiuose versline ir kita (specialia) žvejyba; valstybės įmonės ,,Ignalinos atominės elektrinės“ darbuotojams, dirbantiems esant jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui; darbuotojams, kurie dirba darbą, tiesiogiai susijusį su gyvūnų patologine medžiaga, arba atlieka bakteriologinius, virusologinius, serologinius, hematologinius, patologinius anatominius, parazitologinius, mikologinius, cheminius, toksikologinius, biocheminius, radiologinius, molekulinius tyrimus, susijusius su gyvūnais; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojams, kurie ima mėginius ir atlieka cheminius, ekotoksikologinius, hidrobiologinius ir radiologinius tyrimus bei matavimus.

Gaila, bet turintiems teisę ir į papildomas, ir į pailgintas atostogas, tenka išsirinkti tik vienas jų. Rinktis tenka ir tiems, kuriems priklauso dviejų ar trijų rūšių papildomos atostogos. Kad ir kokios priklauso jums, svarbiausia, pasimėgauti šiomis apmokamo poilsio dienomis. Kartais ir kelios laisvos dienos suteikia galimybę visiškai atsipūsti. Juk ne atostogų ilgis, o atsipalaidavimas yra atostogų kokybės matas.

    2018© Aš –teisininkas!

58 atsakymai į “Kiek ir kokių atostogų jums priklauso?”

 1. Laba diena, norėjau paklausti dėl neįgalumą turinčių darbuotojų atostogų. O jei toks darbuotojas dar yra atidirbęs 30 metų toje darbovietėje? Jam priklauso dar ir papildomos 7 dienos. Rašote, kad turintiems teisę ir į papildomas, ir į pailgintas atostogas, tenka išsirinkti tik vienas jų. Tai tarp ko jie turi rinktis: standartinių 20 d.d. + 7 papildomos ar 25 d. kaip neįgaliems + papildomos 7 d.? Bet jei pastarasis variantas, tai koks čia pasirinkimas?

  1. Laba diena. Jums priklauso 25+7 d.d. atostogų. Netiksliai nurodyta, negali sumuotis tik pailgintos atostogos, kurios suteikiamos tam tikros profesijos atstovams. Pvz.: pilotams priklauso 41 d.d. pailgintų atostogų arba standartinės kasmetinės atostogos + papildomos atostogos (už stažą).

 2. Laba diena, kur kreiptis darbdavys neduoda 25 d. atostogų kasmetinių, nors esu neįgali. Duoda tik 20 d.d. ir už stažą. Sako rinkis: visko negalima, kaip jūs rašote25+7 ?

  1. Laba diena. Pirmiausia siūlyčiau pasikalbėti su darbdaviu ir patarti jam pasikonsultuoti su Darbo inspekcija. Tai galima padaryti elektroniniu paštu, telefonu, netgi per Facebook (šitaip konsultuojuosi ir aš). Jūs pati taip pat galite parašyti Darbo inspekcijai, o gautą atsakymą pateikti darbdaviui. Nepavykus situacijos išspręsti draugiškai, kviečiu užpildyti skiltį ,,Nemokama pagalba“ ir mielai Jums atsakysiu, ką daryti toliau.

 3. Laba.
  Noriu sužinoti kokios trukmės atostogos priklauso mokslo darbuotojui, dirbančiam uždaroje akcinėje bendrovėje, t. y. privačioje įstaigoje.
  Dėkoju už atsakymą.

  1. Laba diena. Nesvarbu ar dirbate biudžetinėje įstaigoje, ar privačioje mokymo įstaigoje, atostogos suteikiamos tokios pačios trukmės (40 darbo dienų).

   1. Laba diena,
    kokiu vyriausybės nutarimu ar kitu teisės aktu mokslo darbuotojui, dirbančiam uždaroje akcinėje bendrovėje (privačioje įstaigoje) nustatomos 40 darbo dienų atostogos ??
    Dėkoju už atsakymą.

   2. Laba diena,
    mokslo darbuotojas dirba ne privačioje mokymo įstaigoje, o UAB, kuri užsiima gamyba bei moksliniais tyrimais ??
    Dėkoju už atsakymą.

    1. Sveiki.
     40 darbo dienų pailgintos atostogos suteikiamos mokslo darbuotojams, dirbantiems tik mokslo ir studijų institucijose. Gamybos įmonė nelaikytina mokslo ar studijų institucija, todėl tokios atostogos nesuteikiamos. Atostogų dydžius rasite Vyriausybės nutarime Nr. 496.

 4. Laba diena. Darbuotoja auginanti viena 1 vaiką iki 14m. nori pasinaudoti pailgintomis 25 darbo dienų atostogomis. Kokius dokumentus turi pateikti darbovietei, kad galėtų pasinaudoti pailgintomis atostogomis?

  1. Laba diena. Darbuotoja turi pateikti prašymą suteikti atostogas ir dokumentus, patvirtinančius, kad turi vaiką iki 14 metų, bei vaiką augina viena. Tai gali pavirtinti vaiko gimimo liudijimas ir pažyma apie šeimos sudėtį.

 5. Laba diena,
  norėjau pasidomėti dėl atostogų. Man priklauso 25d (dėl neįgalumo) ,bet dėl šeimyninių problemų vasaros metu teko imti 5dienas atostogų savo sąskaitą. Ar dėl to man duos 20 ar vis gi 25d.d.
  Ačiū

  1. Laba diena,
   nėra aišku, kokių atostogų ėmėte 5 dienas – apmokamų ar ne. Jei atostogos buvo apmokėtos darbdavio, jums liko tik 20 dienų. Jeigu atostogos buvo neapmokamos, jums vis dar likusios 25 d.d. apmokamų atostogų.

 6. Ar darbuotojui, dirbusiam įstaigoje 11 m., po to atleistam paties prašymu, po 2 mėn. vėl priimtam į tą pačią įstaigą, priklauso papildomos atostogos už nepertraukiamą darbo stažą?

  1. Sveiki. Jeigu darbuotojas buvo išėjęs, jo darbo stažas negali būti laikomas ,,nepertraukiamu“, todėl ir papildomos atostogos nepriklauso.

 7. Laba diena noreciau pasiteirauti del kasmetiniu atostogu.kiek priklauso dienu kasmetiniu atostogu,esame su vyru issiskyre vaiko gyvensmoji vieta nustatyta su motina?

  1. Sveiki. Jeigu sveikas vaikas iki 14 metų, neįgalus iki 18 metų ir jį auginate viena – 25 d.d. Jei kartu gyvena naujas sutuoktinis ar sugyventinis – 20 d.d.

 8. Sveiki,
  Jei dirbi valstybinėje medicinos įstaigoje kaip suprantu priklauso 28d. Kasmetiniu atostogu o jei esi dar ir neigali dasideda kažkiek dienų ar ne?

  1. Sveiki. Neprisideda, tačiau neįgaliems darbuotojams suteikiamos 25 d.d. kasmetinės atostogos ir gali prisidėti papildomos atostogos už stažą. Prie pailgintų atostogų medicinos darbuotojui už stažą neprisidėtų.

 9. LABAS. DIRBU BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJA NUO 1989METU POLIKLINIKOJ. TURIU 2GR INVALIDUMA. KIEK MAN PRIKLAUSO ATOSTOGU. MAN DUODA 20DD. ACIU

  1. Sveiki. Neįgaliems darbuotojams suteikiamos 25 d.d. kasmetinės atostogos ir gali prisidėti papildomos atostogų dienos už stažą. Už nepertraukiamą stažą toje pačioje darbovietėje nuo 1989 m., t. y. už 29 m. stažą prisidėtų 6 d.d./ už 30 m. 7 d.d., taigi iš viso turėtumėte gauti 31 / 32 d.d.

 10. Labas vakaras,noriu pasitikslinti ar teisingai supratau.Dirbu VšĮ įstaigoje,poliklinikoje 36 metus,bendr.slaug.Pernai man ir kartu su kuria šeimos gyd.dirbu turėjom 36k.d.Ar dabar man priklauso 26d.d + 3
  d.už darbo stažą?+ 1d.už 5 metus viso 29d.d. ačiū Jums

  1. Sveiki. Jūs galite rinktis papildomas arba pailgintas atostogas, nes abiejų gauti neleidžia įstatymas. Tai yra: arba gauti pailgintas 26 d.d. atostogas kaip medicinos darbuotoja, arba standartines 20 d.d. + 3 d.d. už 10 m stažą + 5 d. už 26 m = 28 d.d.

 11. Sveiki,
  Kiek priklausytų atsotogų masažistei (turinčiai medicininį išsilavinimą) dirbančiai švietimo įstaigoje?

  1. Sveiki,
   atostogos suteikiamos pagal dirbamą darbą. Skaičiuojant atostogų trukmę išsilavinimas reikšmės neturi.

 12. Sveiki, jei darbovieteje (gydymo istaigoje) isdirbta be pertraukos 11 metu ar prie kasmetiniu 26 d. d. atostogu priklauso papildomos 3d.d. uz staza?

  1. Sveiki. Jūs galit rinktis papildomas arba pailgintas atostogas, nes abiejų gauti neleidžia įstatymas. Tai yra: arba gauti pailgintas 26 d.d. atostogas kaip medicinos darbuotoja, arba standartines 20 d.d. + 3 d.d. už stažą.

 13. Sveiki, ar narystė medikų profsąjungoje gali pridėti 2 atostogų dienas? Šiemet viešojoje įstaigoje, kurioje dirbu, paskelbė, kad 28 dienas gauna tik įstoję į profsąjungą, ir mums, darbuotojams, tai primena spaudimą ten stoti ir mokėti nario mokestį. Be to, ar yra priežasčių neskirti papildomų dienų už nepertraukiamą 10 metų stažą? Ar galima kur nors anonimiškai kreiptis, jei už stažą neskiriama dienų? Ačiū!

  1. Sveiki,
   Pailgintos trukmės atostogos numatytos Lietuvos Respublikos nutarime Nr. 496 ir yra garantuojamos visiems dirbantiems numatytą darbą, nepriklausomai, ar asmuo yra profsąjungos nariu. Kalbant apie papildomas atostogas už ilgalaikį nepertraukiamą darbo stažą – teisės aktai numato teisę į pailgintas ARBA papildomas atostogas pasirinktinai. Tai reiškia, kad galite rinktis arba pailgintas atostogas kaip medicinos darbuotojas, arba standartines (20 d.d.) atostogas + papildomas atostogas už ilgalaikį nepertraukiamą darbo stažą vienoje darbovietėje.

 14. Sveiki,rorėčiau sužinoti kiek atostogų skirta slaugytojoms dirbančioms pspc poliklinikoje?Ar esant prailgintom atostogom galioja darbo stažas?Nesant profsajungos nariui trišakė sutartis galioja tik profsajungos nariams ar visiems dirbantiems tą darbą?

  1. Sveiki. Medicinos darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, kartu su jais dirbantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis pačiomis sąlygomis numatyta 26 d.d. kasmetinių atostogų. Atostogos už stažą prie pailgintų atostogų neprisideda, tačiau jūs galite rinktis jums tinkamesnį atostogų skaičiavimą. Tai reiškia, kad išdirbus vienoje darbovietėje 30 m., už kuriuos priklausys 7 d.d., vietoj pailgintų atostogų galite rinktis papildomas (20 d.d. + 7 d.d. už stažą) + kas 5 m. dar prisidėtų po 1 d.d.
   Dėl kolektyvinės sutarties galiojimo DK 197 str. 1 d. nurodoma, kad kolektyvinės sutartys taikomos darbuotojams – jas sudariusių profesinių sąjungų nariams. Jeigu profesinė sąjunga ir darbdavys susitaria dėl darbdavio lygmens ar darbovietės lygmens kolektyvinės sutarties taikymo visiems darbuotojams, ji taikoma visiems darbuotojams, jeigu ją patvirtina visuotinis darbdavio darbuotojų susirinkimas (konferencija). Konferencija – įmonės, įstaigos, organizacijos struktūriniuose organizaciniuose dariniuose išrinktų darbuotojų atstovų susirinkimas. Jeigu nesant darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos kolektyvinę sutartį sudaro šakos profesinė sąjunga, kuri šio kodekso nustatyta tvarka buvo įgaliota vesti derybas dėl darbdavio lygmens kolektyvinės sutarties, ir darbdavys, tokia kolektyvinė sutartis taikoma visiems darbdavio darbuotojams, jeigu ją patvirtina visuotinis darbdavio darbuotojų susirinkimas (konferencija).

 15. Sveiki, esu budėtojas, dirbu kas trečią naktį (arba – visą parą savaitgaliais ir švenčių metų). Kokiu budu skaičiuojamos atostogas šiuo atvėju? Ačiū.

  1. Sveiki. Jums turėtų būti suteikiamos netrumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos (DK 126 str. 2 d.)

 16. Prieš 2 metus teko išeiti iš darbo kuriame buvau išdirbusi 11 metų ir stoti į darbo biržą.Namuose 2 žmonės su sunkia negalia abi su dideliais spec.poreikeis mama(slauga)gimimo.1948 ir dukra(priežiūra)gim.2010m.Dabar vėl gryžau į tą pačią darbovietę.Ar turiu teisę į papildomas 3 dienas prie atostogųJei taip kokius dokumentus turiu pristatyti į darbovietę.

  1. Sveiki. Kaip suprantu, klausiate dėl papildomų atostogų už ilgalaikį nepertraukiamą stažą toje pačioje darbovietėje. Tokios atostogos jums nepriklauso, nes stažas buvo nutrūkęs.

 17. Turiu 17 metų stažą vienoje įmonėje, jas dar neišnaudojau.
  Iki naujojo DK už stažą (virš 10 m.) papildomos atostogos buvo skaičiuojamos kalend.dienomis ( po 3 kal.d. kasmet iki 15 metų), o dabar kalba eina apie 3 darbo dienas už metus
  Kokio dydžio man papildomos atostogos priklauso už metus iki naujojo DK? Jos iš kalend. 3 dienų tampa 3 darbo dienomis?

  1. Sveiki. Sukauptos atostogos buvo perskaičiuotos bendrai. Tai yra sukauptų dienų skaičius padaugintas iš 5 ir padalintas iš 7. Kasmetinių atostogų rūšims skirtingi skaičiavimai nebuvo taikomi.

 18. Laba diena noriu paklausti del atostogu uz darbo staza.Dirbu VSI ligonineje medicinos darbotoja.Nesu profsajungos narys. Turiu 30,6 metu darbo staza. Mums siriama 26 darbo dienos kasmetiniu atostogu. Ar man nepriklauso dar papildomos dienos atostogu uz staza?

  1. Sveiki. Jūs galite rinktis papildomas arba pailgintas atostogas, nes abiejų gauti neleidžia įstatymas. Tai yra: arba gauti pailgintas 26 d.d. atostogas kaip medicinos darbuotoja, arba standartines 20 d.d. + 3 d.d. už 10 m stažą + 4 d. už 20 m = 27 d.d. Nuo tada, kai suėjo 30 metų darbo stažas, galite reikalauti, kad jums būtų suteikiamos 27 d.d. kasmetinių atostogų ir kas 5 metus prisidėtų dar po 1 d.d.

 19. Laba diena.
  Viena auginu 2 vaikus iki 14 metu. Toj pacioj istaigoj dirbu 12 metu (bet is ju buvau dekrete – 4 metus).
  Kiek atostogu man priklauso – 25 d.d ar 28 d.d. (25+3)?
  Aciu

 20. Sveiki norėčiau pasiteirauti kur kreiptis jei darbdavys nenori duoti atostogas turint neįgalumą 25 dd plius už stažą dirbu 27 metus ir turiu neįgalumą jei gerai apskaičiavus turėtų būti 25+7 dd. Kokius veiksmus reiktų atlikti pirmiausia? ir

  1. Sveiki. Kreipkitės į Valstybinę darbo inspekciją. Siūlyčiau parašyti jiems elektroniniu paštu, išsamiai išdėstyti situaciją ir paklausti, kiek jums priklausytų atostogų. Gautą atsakymą persiųskit vadovui. Dažnai nesusipratimai kyla dėl nežinojimo. Jei situacija nepasikeis, reikėtų keiptis į Darbo ginčų komisiją prie Valstybinės darbo inspekcijos.

 21. Laba diena. Esu bendrosios praktikos slaugytoja, dirbu poliklinikoje. Taip pat turiu 2gr. neįgalumą. Kiek man priklausytų atostogų. Ačiū

 22. Laba diena, auginu viena vaika 10m. Kiek atostogų man priklauso? 25d?
  Ir ar priklauso mamadienis? Įmonėje dirbu 4 metus.

  1. Sveiki. Atostogų priklauso 25 d.d. Mamadieniai nepriklauso. Juos gauna darbuotojai, auginantys 2 ir daugiau vaikų.

 23. Sveiki, auginu viena 10m. vaiką, dirbu visa parą, trys laisvos dienos. (pamainomis darbas). Kiek atostogų priklauso? Ir ar priklauso mamadieniai?

  1. Sveiki. Tai, kad darbas pamainomis, jums atostogų dienų neprideda. Mamadieniai priklauso auginantiems 2 ir daugiau vaikų. Darbuotojams vieniems auginantiems vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m. priklauso 25 d.d.

 24. Laba diena,
  dirbu vienoje įmonėje 12 m. man priklauso 23 d.d. kasmetinių atostogų ir turiu neįgalumą pagal kuri man priklauso 25 d.d. kasmetinių atostogų. Kiek kasmetinių atostogų man turi suteikti įmone? Ar 25 d.d. +3 d.d. už stažą arba tik 25 d.d.

 25. Sveiki. Dirbu nuo rugsėjo mėn. Tai yra7mėn. Ir dar nebuvau atostogų. Paprašiau atostogų birželį ir darbdavys man siulo tik 7d. Auginu du vaikus iki 18m. Kiek man priklauso mažiausiai atostogų dienų?

  1. Sveiki. Darbuotojas, dirbantis 40 valandų per savaitę, gauna nemažiau 20 d. d. per metus. Dėl to, kada teise į atostogas naudositės ir kokios trukmės atostogos bus, reikia tartis. Vienos iš atostogų negali būt trumpesnės nei 10 d. d., bet kitos 10 d. d. dienų gali būti išskaidytos. Galbūt darbdavys jus išleidžia tik 7 dienom, nes birželio mėnesį jis tiesiog neturi galimybės suteikti ilgesnes atostogas, tačiau leis atostogauti ilgiau kitu metų laiku.

 26. Sveiki noriu paklsusti dirbu 7 menesius ar galiu iseiti atostogu ir kiek priklauso su zmona auginam du vaikus vienam 3m kitam 11m aciu

  1. Sveiki. Išeitibatostogų galite, jei darbdavys išleidžia. Kiek jums priklauso atostogų, atsakyti sunku, nes neaišku, kokiose pareigose dirbate, koks darbo stažas ir pan. Nepilnamečių vaikų turėjimas ilgesnių atostogų nelemia, bet galite pasinaudoti laisva diena per mėnesį – tėvadieniu. Tėvadieniai nepanaudoti nesikaupia, taigi praėjus kalendoriniam mėnesiui teisės į laisvadienį netenkate.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *