Turto pardavimas turint vaikų

Dažnai pasitaiko atvejų, kai nuvykus sudaryti nekilnojamojo turto pardavimo sutartį, to padaryti nepavyksta. Taip gali nutikti ir jums, jeigu turite nepilnamečių vaikų. Notarui atsisakius tvirtinti sandorį, pardavėjams tenka kreiptis į teismą dėl teismo leidimo. Šį dokumentą gauti tikrai nėra sudėtinga ir nieko nekainuoja, jei prašymą teismui teiksite patys.

Teismo leidimas yra būtinas, kai norima sudaryti sandorį dėl šeimos būsto. Juo laikytinas toks butas arba namas (žemės sklypai, miškai ir kitas nekilnojamasis turtas, kuriame paprastai žmonės negyvena, nelaikytini šeimos būstu), kuriame šeima gyvena ir kuris priklauso sutuoktiniams arba vienam iš jų. Tokia tvarka yra sugalvota, siekiant apsaugoti nepilnamečių vaikų interesus, todėl teismas leidimą duos tik įsitikinęs, kad vaikai neliks be gyvenamojo ploto. Jeigu namą ketinate keisti į mažutį butą, teismas taip pat gali atsisakyti išduoti leidimą, kadangi bus pablogintos vaikų gyvenimo sąlygos, nebent tokią būtinybę pagrįsite (besikaupiančios skolos, sunki materialinė padėtis). Jeigu turite du namus ar butus, prašyme teismui turėtumėte aiškiai nurodyti, kuriame iš jų šeima gyvena. Paprasčiausias būdas yra deklaruoti gyvenamąją vietą tame turte, kuriame tikrai gyvenate, tuomet ir teismui nekils dvejonių, kurį nekilnojamojo turto objektą laikyti šeimos būstu. Teisme dažnai gaunami painūs prašymai, kuriuose pateikiami duomenys apie 3 ar net 4 namus ir butus, ir nustatyti kuriame šeima iš tikrųjų gyvena tampa labai sudėtinga. Teismas, negalėdamas nustatyti, kuris iš jų laikytinas šeimos būstu, prašymo netenkina, o pareiškėjams tenka tikslinti duomenis ir kreiptis pakartotinai.

Pasitaiko atvejų, kai šeimos, siekdamos įsigyti didesnį būstą, laikinai glaudžiasi pas vieno iš sutuoktinių tėvus ar kitus artimus giminaičius. Protingiausia yra paaiškinti teismui visą susiklosčiusią situaciją, nurodyti, kur iš tikrųjų gyvens šeima, kam priklauso būstas ir, žinoma, pridėti tai patvirtinančius dokumentus. Būna ir taip, kad šeima jau seniai išvykus į užsienį ir nori parduoti Lietuvoje likusį nenaudojamą butą. Pateikus išvykimą ir gyvenimą užsienyje patvirtinančius dokumentus, nurodžius, kad grįžti neketinama ir buto išlaikymas sudaro papildomas išlaidas, teismo leidimas gaunamas, net jei tai vienintelis nekilnojamasis turtas.

Prašymą  dėl teismo leidimo išdavimo reikia teikti savo gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Jis bus išnagrinėtas per penkias darbo dienas nuo prašymo priėmimo dienos. Teismo nutartį galėsite atsiimti teisme arba gauti paštu. Jeigu dokumentus teiksite per elektroninę teismų sistemą, teismo priimtą procesinį sprendimą galėsite matyti iš karto po to, kai teisėjas pasirašys nutartį elektroniniu parašu. Kai turtas priklauso sutuoktiniams ir jie yra nepilnamečių vaikų tėvai, kreiptis į teismą turi abu. Jeigu nepilnamečių tėvas yra kitas asmuo, vyrui leidimas parduoti savo dalį turto nėra reikalingas ir prašymą teismui teikti turėtu tik vaikų mama.

Prie prašymo teismui, kurio pavyzdį rasite čia, reikia pateikti jūsų nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Būtina pateikti sutuoktinių asmens dokumentų, santuokos liudijimo, vaikų gimimo liudijimų kopijas. Jeigu šeimoje auga vaikas iš ankstesnės santuokos, reikalinga teismo sprendimo, kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta su vienu iš tėvų, kopija. Teismui privalote pateikti Nekilnojamojo turto registro išrašus apie parduodamą  būstą ir tą, kuriame gyvenate ar gyvensite, preliminariąsias nekilnojamojo turto pardavimo ir pirkimo sutartis. Jeigu būsima gyvenamoji vieta priklauso ne jums, o pavyzdžiui anytai, reikalingas sutikimas, kad jūs gyventumėte jos turte. Pavyzdį rasite čia. Teismui taip pat reikia pateikti iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus gautą pažymą, duomenis apie šeimos gaunamas pajamas (pažymos iš darboviečių, tinka SODRA pažyma). Norėdami įrodyti, kad visam laikui išsikraustėte gyventi į užsienį, turėtumėte pateikti būsto nuomos sutartį, pažymas iš mokyklų ar darželių, kuriuos lanko vaikai kartu su patvirtintais vertimais į lietuvių kalbą.

Gal procedūra atrodo sudėtinga ir paini, tačiau gauti teismo leidimą tikrai paprasta. Labiausiai varginanti dalis yra surinkti reikalingų dokumentų kopijas. Jeigu nutiktų taip, kad teismas prašymo netenkintų, nenusiminkite. Kai nutarties pabaigoje parašyta, kad leidimą atsisakoma išduoti, nes jis nėra reikalingas, ši nutartis tinkama nešti notarui vietoje teismo leidimo. Jeigu prašymas išduoti teismo leidimą būtų netenkintas dėl duomenų trūkumo, jūs galite patikslinti duomenis ir nedelsdami kreiptis pakartotinai su tuo pačiu prašymu.

2018© Aš –teisininkas!

 

Pabėgimas iš eismo įvykio vietos

Vairavimo įgūdžių stoka, prastas matomumas ar net automobilio gedimas gali lemti eismo įvykį. Kartais jo pasekmės būna labai rimtos ir nedvejojant kviečiama pagalba. Tačiau kai avarijos padariniai vos matomi, dažnas susimąsto, ką daryti toliau ir kaip vertinti susidariusią situaciją.

Automobiliu apgadinus svetimą transporto priemonę, gali kilti nemenkų pasekmių. Iš tiesų, apgadinus bet kokį turtą reikia kviesti policijos pareigūnus. To nepadarę, galite būti apkaltinti pasitraukimu iš eismo įvykio vietos. Už tokį pažeidimą Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudą nuo 600 Eur iki 2000 Eur. Vairuotojams taip pat gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vienerių iki trejų metų, o neturintiems teisės vairuoti pažeidėjams – netgi transporto priemonės konfiskavimas.

Eismo įvykiu laikomas įvykis kelyje, viešoje arba privačioje teritorijoje, kai judant transporto priemonei žūsta ar sužeidžiami žmonės, sugadinama ar apgadinama bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje esantis turtas. Dažnai pasitaiko atvejų, kai nulaužus medelį, nulenkus kelio ženklą ar įlenkus kelio atitvarą, toks įvykis vairuotojo klaidingai nelaikomas eismo įvykiu ir jis pasišalina. Paminėti daiktai taip pat yra turtas, už kurio sugadinimą kaltininkas privalo atlyginti žalą, taigi tokiu atveju, kai turto savininko nežinote, privalote kviesti policijos pareigūnus.

Jeigu statydami automobilį kieme kaukštelėjote į kaimyno automobilį, turite skambinti kaimynui. Galite eiti pas jį į namus arba kitaip pranešti apie įvykį. Net kai jums atrodo, kad žalos nėra, derėtų pasikalbėti su nukentėjusios transporto priemonės savininku, kadangi kiekvienas įbrėžimas netgi ant subraižyto ir palankstyto automobilio kėbulo teisiškai yra laikomas žala. Būtų geriausia, kad kaimynas pasirašytų, jog apie įvykį yra informuotas ir žala nėra kilusi. Tam tiks laisvos formos raštelis, kurio pavyzdį rasite čia. Jei nedrįstate prašyti patvirtinti pretenzijų neturėjimą raštu, bent jau kalbėkitės ne prie keturių akių.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad asmuo gali būti baudžiamas už pasitraukimą iš eismo įvykio tik tada, kai pasišalina iš įvykio vietos tyčia, suprasdamas, kad jo veiksmai yra neteisėti ir priešingi teisei. Teismas privalo įrodyti, kad asmuo suvokė savo pareigą pasilikti eismo įvykio vietoje, tačiau siekdamas išvengti galimų teisinio pažeidimo padarinių, pasišalino. Nors pasišalinę iš eismo įvykio vietos vairuotojai nurodo net nepajutę smūgio, vėliau paaiškėja, kad liudininkai matė vairuotoją išlipusį iš automobilio ir apžiūrinėjantį padaryt žalą. Nemažai stovėjimo aikštelių, įmonių ir netgi gyventojų yra įsirengę vaizdo stebėjimo kameras, todėl bylose taip pat dažnai pateikiami ir daromo pažeidimo vaizdo įrašai. Užfiksuoti vaizdai kaip atsitrenkęs automobilis sustoja, o po to skubiai pasišalina iš įvykio vietos arba po įvykio stengiasi nuslėpti nusižengimo pėdsakus, leidžia nustatyti, kad vairuotojas pajuto susidūrimą. Tai dažnai patvirtina ir automobilių apgadinimų mastas. Žinoma, teismas atsižvelgia ir į kontakto pobūdį  bei vėlesnį kaltininko elgesį.

Jeigu iš eismo įvykio vietos visgi pasprukote, bet buvote išaiškinti, dabar jums gresia atsakomybė. Siekdami mažesnės baudos, galite pripažinti kaltę padarę administracinį nusižengimą, gailėtis, atlyginti žalą arba pasidomėti, galbūt žalą jau atlygino draudimo bendrovė. Jeigu nesate baustas pagal tą patį kodekso straipsnį per paskutinius metus, o padaryta žala neviršija 750 Eur, pripažinę kaltę galite tikėtis gauti administracinį nurodymą, pagal kurį mokėtumėte tik pusę minimalios baudos, tai yra 300 Eur. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas ar transporto priemonės konfiskavimas už šį nusižengimą yra skiriami itin retai. Jų sulaukia tie, kurie šiurkščius teisės pažeidimus daro nuolat ir visiškai nepaiso numatytų draudimų.

Pabaigai norėtųsi paminėti, kad nors apgadinus svetimą transporto priemonę ar turtą privaloma nedelsiant sustoti, jei tai padarysite keliolikos metrų atstumu, jūsų tikrai neapkaltins pabėgimu. Kita vertus, pasiteisinimai apie namuose paliktą telefoną, be kurio negalėjote išsikviesti policijos pareigūnų ir ketinimus netrukus grįžti į eismo įvykio vietą, teismo dažniausiai neįtikina. Jūs būtumėte tikrai ne pirmas bandantis išsisukti nuo atsakomybės tokiu būdu.

2018© Aš –teisininkas!

Kaip apsiginti nuo sutuoktinio skolų

Laimėje ir nelaimėje. Turte ir skurde. Šiais žodžiais pasižada daugelis, tačiau nei santuokų rūmuose, nei bažnyčioje niekas aiškiai nepaaiškina, kokios iš tiesų būna santuokos pasekmės tais blogaisiais laikais. Jei sutuoktinis nėra toks sėkmingas apie kokį svajojome, vietoje bendro gyvenimo idilės mus gali paliesti sutuoktinio skolos ir įsipareigojimai, apie kuriuos nė nesame girdėję.

Nors turtiniuose reikaluose nėra romantikos, apie sutuoktinio įsiskolinimus derėtų išsiaiškinti dar prieš vestuves. Sužinojus, kad jūsų išrinktasis ar išrinktoji turi įsipareigojimų kreditoriams, rekomenduotina įvertinti jų dydį ir mylimojo galimybes šiuos įsipareigojimus įvykdyti, kadangi prie skolų grąžinimo savo pajamomis gali tekti prisidėti ir jums.

Dauguma žino, kad santuokoje įgytas turtas ir skolos yra bendri, o įsiskolinimai, kurie atsirado iki santuokos, yra asmeninė nuosavybė, taigi už juos atsakingas yra tik pats skolininkas. Problema ta, kad daugelis neįvertina, jog sutuoktinio darbovietėje gaunamas atlygis taip pat yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Pagal šią taisyklę, pusė sutuoktinio algos yra jūsų, o pusė jūsų algos – sutuoktinio.

Teisme neretai yra gaunami prašymai nustatyti sutuoktinio turto dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje. Teismas tokius kreditorių prašymus dažniausiai tenkina ir nustato, kad sutuoktiniui skolininkui priklauso ½ niekam neskolingo sutuoktinio algos. Toks teismo sprendimas suteikia galimybę antstoliui skolos išieškojimą vykdyti ne tik iš skolininko, bet ir iš pusės jo sutuoktinio pajamų. Šiuo atveju tai, kad įsiskolinimas atsirado iki santuokos sudarymo, neturi jokios reikšmės. Darbo užmokestis gaunamas kiekvieną mėnesį jau esant santuokoje ir yra laikomas bendru turtu.

Ne tik iki santuokos atsiradę sutuoktinio įsiskolinimai gali paveikti šeimą. Neretai pasitaiko situacija, kada vyras ar žmona įsipareigojimus prisiima nepasitarę. Pagal bendrą taisyklę, tokiu atveju abu sutuoktiniai tampa solidariai atsakingi kreditoriui. Solidariai – tai kai kreditorius turi teisę reikalauti, kad skolą grąžintų abu sutuoktiniai bendrai, arba bet kuris iš jų skyrium. Jeigu apie prisiimtus mylimojo įsipareigojimus sužinojote tik kreditoriui kreipusis į teismą dėl skolos priteisimo iš jūsų abiejų, galite gintis. Teismui turėsite įrodyti, kad apie įsiskolinimą nieko nežinojote, o pinigai nebuvo panaudoti šeimos reikmėms. Lengviausia tai įrodyti, jei sutuoktinis tuo metu gyveno atskirai.

Siekiant apsaugoti savo gaunamas pajamas nuo sutuoktinio skolų, rekomenduotina dar prieš vestuves kreiptis į notarą ir pasirašyti ikivedybinę sutartį, kuri apsaugos jūsų ateities pajamas. Jei nepasisaugojote iš anksto ir į jūsų atlyginimą jau nusitaikė antstoliai, verta sudaryti povedybinę sutartį. Nuo jos sudarymo antstolis nebegalės sutuoktinio skolos išieškojimą vykdyti iš jūsų darbo užmokesčio ar įgyjamo turto. Abi šios vedybų sutartys gali numatyti atskirą sutuoktinių turto teisinį rėžimą, taigi ir užtikrinti, kad jūsų gaunamos pajamos būtų tik jūsų nuosavybė. Sutarties patvirtinimo kaina yra 43,44–86,89 Eur. Notaras taip pat gali imti mokestį už sutarties parengimą, perdavimą registrui ir dokumentų kopijas. Koks tiksliai bus mokestis, reikėtų teirautis konkretaus notaro, nes jų paslaugų įkainiai skiriasi.

Būtina pažymėti, kad sudaryta vedybų sutartis jus ne tik apsaugos nuo skolų. Visas santuokoje įgyjamas turtas taps kiekvieno iš sutuoktinių asmenine nuosavybe. Tai reiškia, kad sutuoktiniui pasiskolinus pinigų, jūs nebebūsite skolingas, tačiau, jam įregistravus naują automobilį, taip pat negalėsite pretenduoti į šio turto pusę. Būtent dėl to, vedybų sutarties sudarymą reikia gerai apsvarstyti. Kita vertus, vedybų sutartį galima bet kada nutraukti, taigi, grąžinus skolas, galima vėl kartu kaupti turtą ir naujus įsipareigojimus.

2018© Aš –teisininkas!

Kaip prisiteisti skolą

Skola – ne žaizda, neužgis. Jeigu kažkas vengia atiduoti jums priklausančius pinigus, jums tikrai verta paskaityti šį straipsnį. Jis padės lengvai ir pigiai prisiteisti skolą pačiam!

Greičiausias ir paprasčiausias būdas atgauti įsiskolinimą yra kreiptis į skolininko gyvenamosios vietos teismą dėl teismo įsakymo išdavimo. Šis būdas netinkamas, jei skolininkas yra išvykęs į užsienį ir dokumentų įteikti jam nepavys. Kitais atvejais, kliūčių nekils.

Pirmiausia jums reikėtų sumokėti žyminį mokestį. Tai yra mokestis už jūsų bylos nagrinėjimą. Žyminis mokestis mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (įmonės kodas 188659752) sąskaitą: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“, nurodant įmokos kodą: 5660. Teismai rekomenduoja į skiltį ,,unikalus mokėjimo kodas” įrašyti kuo daugiau reikšmingos informacijos: dviženklį teismo kodą iš šio sąrašo, skolininko vardą, pavardę, asmens kodą. Kad nereikėtų vargti skaičiuojant žyminio mokesčio dydį, pravartu pasinaudoti paprasta skaičiuokle https://infolex.lt/ta/Default.aspx?Id=32. Joje reikės tik pasirinkti bylos tipą: ,,dėl teismo įsakymų”, taip pat įvesti ieškinio sumą, t.y. sumą, kurią norite prisiteisti. Pareiškimą teikiant elektroniniu būdu per www.e.teismas.lt, mokama 75 % žyminio mokesčio.

Pareiškimo pavyzdį galite rasti čia (1). Pakeitę pavyzdinius pareiškimo duomenis ir užpildę trūkstamas eilutes, galite jį nešti į teismą, teikti per www.e.teismas.lt, siųsti paštu, registruotu laišku. Prie pareiškimo pridėkite žyminio mokesčio kvitą ir dokumentus, patvirtinančius skolą. Tam tiks skolos raštelio, sutarties ar banko sąskaitos išrašo kopija, jeigu pinigus mokėjote pavedimu. Kai skola susidarė už jūsų suteiktas paslaugas ar prekes, teismui galite pateikti klientui išrašytą sąskaitą faktūrą. Teismui taip pat reikia pateikti ir vieną pareiškimo su priedais kopiją, kuri bus perduota skolininkui. Kopijos nereikalingos, jei dokumentus teikiate per www.e.teismas.lt.

Pareiškimą su priedais pateikus teismui, jums teks palaukti. Teismo įsakymą teismas priima greitai, tačiau skolininkui suteikiamas 20 dienų terminas skolai sumokėti ar prieštaravimams paduoti. Užtrunka ir procesinių dokumentų siuntimas. Dažnai nurodytu skolininko gyvenamosios vietos adresu siųsti dokumentai grįžta neįteikti. Tuomet teismas, užklausęs skolininko deklaruotos gyvenamosios vietos, dokumentus pakartotinai siunčia deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, dokumentai jam siunčiami buveinės adresu. Net ir neradus įmonės buveinės adresu, dokumentai yra laikomi įteiktais praėjus 10 dienų po išsiuntimo.

Po 20 dienų, kai teismo įsakymas įteiktas skolininkui ar jo šeimos nariui, teismo įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjusį teismo įsakymą teismo darbuotojai papuošia herbiniu antspaudu ir išsiunčia kreditoriui. Šį dokumentą galima nešti antstoliui priverstiniam skolos išieškojimui vykdyti. Tikėtina, kad kreipimosi į antstolį netgi neprireiks. Dalis skolininkų, sunerimę, kad jų kreditorius kreipėsi į teismą, skolą sumoka dar net neįsiteisėjus teismo įsakymui. Taigi, jei jūsų skolininkas nėra nemokus, o tik neįgudęs pinigų tvarkytojas, jums gali pasisekti greitai atgauti skolą ir antstolio paslaugų jums net neprireiks.

2018© Aš –teisininkas!

 

Kūrinys ar kopija?

Internetas pilnas gražių daiktų idėjų: drabužiai, žaislai, įvairūs rankdarbiai.  Viešojoje erdvėje rastos idėjos kruopštaus žmogaus gali būti atkuriamos namuose. Kartais jos patobulinamos. Kartais jų rezultatas pasirodo taip puikiai pavykęs, kad pradedama mąstyti apie jo pardavinėjimą. Tačiau internete rasta idėja nėra sava, taigi ar tai kopija? O jei patobulinta mintis nė iš tolo nepanaši į pirminę versiją, tuomet gal kūrinys?

Įvairūs rankdarbiai ir siuviniai priskiriami taikomosios dailės kūriniams. Jie turi atitikti tris kriterijus: originalumo, kūrybinės veiklos rezultato ir objektyvios išraiškos formos. Tuomet jiems yra taikoma autorių teisių apsauga. Bėda ta, kad originalumo sampratos teisės aktai iš esmės nepateikia ir ji yra teismų praktikos aiškinimo dalykas. Teismas kiekvienu atveju sprendžia individualiai. Svarbu tai, kad autorių teisių objektais nelaikomos idėjos, procedūros, procesai ir veiklos metodai. Taigi pamačius kryželiu siuvinėtą rankšluostį ir nusprendus pardavinėti šiuo būdu siuvinėtas šlepetes, autorių teisių tikrai nepažeisite. Įrodinėjant, kad kopija nėra kūrybinės veiklos rezultatas, reikia įrodyti, kad kopijos gamintojas turėjo galimybę pamatyti ir nukopijuoti originalą. Negalite teigti, kad pardavinėjama jūsų kūrinio kopija, jeigu savo gaminį laikėte namuose ir nuotraukų viešai nepublikavote.

Autorius, sukūręs ne kūrinį, bet išskirtinį dizainą, taip pat gali ginti savo teises. Dizainas – viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio, jo ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros, medžiagos. Norint ginti savo kurtą dizainą, jis turi būti patentuotas arba turi būti kreiptasi dėl jo patentavimo. Sprendžiant dizainų tapatumo klausimą, vertinama, ar vartotojas turi pagrindą manyti, jog tai tokia pati, to pačio gamintojo prekė. Jei savo kuriamus drabužius puošite išskirtinėmis odinėmis gėlėmis, tokį dizainą patentuosite ir kas nors pradės puošti panašius drabužius tokiomis pat gėlėmis, galėsite kreiptis į teismą dėl jūsų dizaino kopijavimo.

Manydami, kad jūsų kūrinys nukopijuotas, galite su pretenzija kreiptis į kopijos gamintoją ir reikalauti, kad jūsų kūrinio kopijos nebūtų platinamos, o jums būtų atlyginta žala. Pažeidėjui nevykdant reikalavimo, turite teisę kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka ir reikalauti žalos atlyginimo. Žalos dydis nustatomas vertinant atsiradusių nuostolių dydį. Jais gali būti pripažįstama pažeidėjo gauta nauda. Teismas taip pat atsižvelgia į pažeidimo esmę, negautas pajamas, turėtas išlaidas. Negautos pajamos nustatomos įvertinus, kokios pajamos būtų gautos kūriniu naudojantis teisėtai, pavyzdžiui iš anksto sumokėjus už teisę pardavinėti kopijas. Kai pažeidėjas atlieka veiksmus nežinodamas, kad jis pažeidžia įstatymo saugomas teises, iš jo galima išreikalauti visa tai, ką jis sutaupė ir  gavo pažeisdamas autoriaus teises.

Būdamas kopijų gamintoju, turite įvertinti ir tai, kad autorių teises galima ginti ne tik civilinio proceso tvarka. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 192 straipsnis numato atsakomybę tam, kas komerciniais tikslais neteisėtai atgamino literatūros, mokslo ar meno kūrinį arba platino, gabeno ar laikė neteisėtas jų kopijas, jeigu kopijų bendra vertė 3800 Eur. Kodekse numatyta, kad toks asmuo baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Daugiausiai bylų pagal šį straipsnį susiję su kompiuterinių programų ir žaidimų naudojimu ir prekyba, kuomet niekas neginčija, kad kopija yra kopija.

Administracinių nusižengimų kodeksas taip pat numato atsakomybę už autorių teisių pažeidimą. 122 straipsnyje numatyta atsakomybė už neteisėtą literatūros, mokslo ar meno kūrinio arba dalies viešą atlikimą, atgaminimą, viešą paskelbimą, kitokį panaudojimą bet kokiais būdais ir priemonėmis nekomerciniais tikslais, taip pat komerciniais tikslais kai bendra kopijų vertė nesiekia 3800 Eur.  Šis pažeidimas dažniausiai sietinas su neteisėtu kompiuterinių programų naudojimu, muzikos kūrinių atlikimu. Tikimybė, kad jums namuose pasisiuvus Chanel rankinės kopiją, gatvėje sutikti pareigūnai ją atpažins ir nubaus jus bauda, praktiškai neegzistuoja. Atsakomybės teoriškai galima bijoti žinomam dizaineriui pateikus skundą policijai, tačiau labiausiai tikėtina, kad jam tiesiog būtų pasiūlyta ginti savo teises kreipiantis į teismą, kadangi atsakomybės, vertinant ar daiktas tikrai yra kopija, pareigūnai nesiimtų.

Apibendrinant pažymėtina, kad jeigu esate rankdarbių namų sąlygomis gamintojas, gaminantis savo reikmėms, atsakomybės pagal Baudžiamąjį arba Administracinių nusižengimų kodeksą nereikėtų bijoti.  Jeigu norite pardavinėti internete matytos idėjos perdirbinius, įvertinkite idėjos savininką (tai žymus gamintojas ar neatpažinto autoriaus idėja), jo ir savo gaminių panašumus, vertinant spalvą, dydį, formą, sutampančių ir nesutampančių elementų santykį, kompoziciją o svarbiausia – bendrą įspūdį, kuris ir lemia išvadą ar daiktas yra kopija ar kūrinys. Iškilus teisiniam ginčui, galutinį sprendimą priims teismas.

2018© Aš –teisininkas

Ką daryti gavus teismo įsakymą

Teismo įsakymus galima vadinti pačiais dažniausiais teismo procesiniais sprendimais civilinėse bylose. Kadangi jie išduodami supaprastinto proceso tvarka, kreditoriams šis būdas prisiteisti įsiskolinimus yra greičiausias, lengviausias ir pigiausias. Jeigu nutiko taip, kad gavote teismo įsakymą, neišsigąskite, jūs turite 20 dienų terminą susipažinti su pateiktais dokumentai ir priimti sprendimą, ką daryti toliau.

Dvidešimties dienų terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po teismo voko įteikimo jums arba jūsų namiškiui. Savaitgalių dienos taip pat skaičiuojamos, tačiau jeigu paskutinė termino diena yra savaitgalis, ji perkeliama į po jos einančią darbo dieną. Pavyzdžiui: dvidešimta diena yra šeštadienis, tuomet paskutinė diena pateikti dokumentus teismui yra pirmadienis. Dokumentus galite nešti į teismą, teikti per www.e.teismas.lt, siųsti elektroniniu arba paprastu paštu. Kada teismas gaus, jaudintis nereikia. Svarbu, kad nuneštumėte į paštą ne vėliau negu paskutinę termino dieną. Siųsti reikia registruotu laišku.

Kartu su teismo įsakymu skolininkui atsiunčiamas teismo pranešimas ir kreditoriaus pareiškimas kartu su priedais. Pareiškime labai trumpai nurodoma kaip susidarė skola, tačiau išsamūs paaiškinimai nebūna pateikiami. Be to, kreditorius neprivalo pateikti ir įsiskolinimą pagrindžiančių dokumentų. Skolininkams tai dažniausiai atrodo labai keista ir neteisinga, tačiau tokį procesą numato įstatymas.

Gavę teismo įsakymą ir susipažinę su jo turiniu, labiausiai tikėtina, kad skolą ir jos susidarymo aplinkybes prisiminsite. Jeigu skolingas nesate ir kreditorius skolą prašo priteisti nepagrįstai, privalote kreiptis į teismą ir su skolos priteisimu nesutikti. Tokiu atveju teismui reikia pateikti prieštaravimus. Prieštaravimai neturi būti išsamūs, ar pagrįsti. Galite pateikti paaiškinimą kodėl nesutinkate ir pridėti tai patvirtinančių dokumentų kopijas, tačiau to daryti neprivalote. Čia rasite (1) skolininko prieštaravimų dėl teismo įsakymo pavyzdį. Jums pateikus prieštaravimus, teismas panaikins išduotą teismo įsakymą.

Kartais susidaro situacija, kad kreditorius prašo priteisti daugiau nei skolininkas yra skolingas. Jeigu sutinkate, kad esate skolingas, tačiau žymiai mažesnę sumą nei prašoma, reikės pateikti prieštaravimus dėl sumos, su kuria nesutinkate, o tą dalį skolos, dėl kurios neprieštaraujate, sumokėti. Pavyzdžiui: kreditorius reikalauja sumokėti 100 Eur skolos, 64 Eur palūkanų, 8 Eur žyminio mokesčio. Jūs sumokate kreditoriui 118 Eur. Tuomet teismui pateikiate kvitą ir prieštaravimus, kuriuose pažymite, kad sumokėjote 100 Eur skolos, 8 Eur žyminio mokesčio, tačiau tik 10 Eur palūkanų. Su likusia palūkanų suma nesutinkate. Pavyzdį galite rasti čia (2).

Kai sutinkate su visa skolos suma, jums reikia per 20 dienų terminą ją sumokėti ir kvitą pateikti teismui. Kartu su kvitu, kad būtų aišku kas ir ką čia teikia, surašykite lydraštį teismui. Pavyzdį rasite čia (3). Jeigu skolos suma yra didelė ir jūs negalite sumokėti visos jos iš karto, nepabijokite kreiptis į kreditorių dėl skolos mokėjimo dalimis. Dauguma įmonių sutinka tokį prašymą tenkinti. Su kreditoriumi pasirašytą susitarimą dėl skolos mokėjimo dalimis pateikite teismui. Kreditoriui atsisakius jums padėti, galite prašyti teismo išdėstyti skolos mokėjimą. Tokie prašymai dažniausiai bent iš dalies yra patenkinami, nors retai gaunami. Prie prašymo (4), kurio pavyzdį rasite čia būtina pridėti dokumentus, įrodančius, kad visa skolos suma jums yra per didelė našta. Tai geriausiai įrodo pažyma apie gaunamas pajamas, kurią galima gauti SODRA skyriuje, pažyma iš Nekilnojamojo turto registro apie tai, kad nėra jums priklausančių nekilnojamojo turto objektų, raštas iš VĮ ,,Regitra“ patvirtinantis, kad jums nepriklauso transporto priemonės, gyvenamojo būsto nuomos sutartis, teismo nutartis, kuria iš jūsų priteistas išlaikymas vaikams, sprendimai skirti neįgalumo pensiją, socialinę pašalpą ar panašūs dokumentai, patvirtinantys jūsų sunkią materialinę padėtį. Kviečiami į teismo posėdį atvykite ir paaiškinkite prašyme nurodytas aplinkybes, t. y. kodėl negalite visos sumos mokėti iš karto.

Pagrindinis ir svarbiausias patarimas gavus teismo įsakymą yra NEIGNORUOTI GAUTO TEISMO ĮSAKYMO. Skola niekur nedings. Teismo priteistą ją išieškos antstolis, kuriam taip pat turėsite atlyginti už darbą, taigi delsdami tik padidinsite įsiskolinimą. Svarbu per minėtą dvidešimt dienų terminą imtis aktyvių veiksmų, net jei skolai padengti šiuo metu neturite pakankamai lėšų.

Visi pateikiami dokumentai yra pavyzdiniai ir nelaikytini oficialiais teismui teiktinų dokumentų šablonais.

2018© Aš –teisininkas

Sutuoktinės vaiko įvaikinimas

Dažnai susiklosto situacija, kai vaikus augina ne tikrasis tėvas, bet mamos sutuoktinis. Kartais vaikai, auginami nuo kūdikystės, net ir patys nesupranta, kad tai nėra jų tikrasis tėtis. Susiklosčius tokiai situacijai, kai ryšys tarp vyro ir žmonos vaikų yra labai stiprus, vyras laiko juos tikrais savo vaikais, dažnas susimąsto apie įvaikinimą. Tai pasidaro ypač aktualu atsiradus šeimoje naujų atžalų, kurių pavardės sutampa su mamytės ir tėvelio, nors vyresnių vaikų pavardės skiriasi. Įvaikinimas tikrai užtrunkantis procesas, tačiau tai nėra labai sudėtinga procedūra, kurios reikalavimai paprastam žmogui nebūtų įgyvendinami.

Pirmasis būtinas žingsnis, norint įsivaikinti sutuoktinio vaiką, – reikia gauti biologinio tėvo sutikimą įvaikinti. Šį sutikimą turi patvirtinti teismas. Jeigu tikrasis tėvas vaiku nesidomi, greičiausiai ir pats bus suinteresuotas, kad jo vaikas būtų įvaikintas ir jam nebereikėtų mokėti alimentų vaiko išlaikymui, tačiau įtikinti jį imtis aktyvių veiksmų, t. y. kreiptis į teismą dėl sutikimo įvaikinti patvirtinimo, gali būti sudėtingiau. Sudėtingiau, tai nereiškia, kad neįmanoma. Sutikimas įvaikinti yra laisva pareiškėjo valia, taigi jūs negalite versti, tačiau padėti tokiam tėvui nėra draudžiama. Čia rasite (1) pareiškimo dėl sutikimo įvaikinti patvirtinimo pavyzdį, pagal kurį, pakeitus pavyzdinius duomenis asmeniniais, galima rašyti raštą teismui. Prie prašymo reikėtų pridėti vaiko gimimo liudijimo kopiją ir siųsti į teismą pagal vaiko arba biologinio tėvo gyvenamąją vietą. Teismas paskirs posėdžio datą, atsiųs šaukimą. Posėdžio metu reikės patvirtinti tą patį, kas parašyta rašte teismui. Apibendrinant, biologinis tėvas turi pasirašyti pareiškimą teismui ir nuvykti į vieną teismo posėdį.

Antrasis žingsnis yra dokumentų rinkimas. Jums reikės:

  • Iš gydytojo – įvaikio ir įtėvio sveikatos pažymų (046/a forma);
  • Iš seniūnijos – pažymos apie šeimos sudėtį;
  • Kopijų: nutarties, kuria patvirtintas biologinio tėvo sutikimas įvaikinti; asmens tapatybės kortelės arba paso; vaiko gimimo liudijimo; santuokos liudijimo;
  • Iš darbovietės pažymos apie gaunamas pajamas (pusės metų);
  • Sutuoktinės sutikimo (pavyzdys (2));
  • Išrašo iš Nekilnojamojo turto registro apie jūsų būstą. Jį galima gauti internetu ir atsispausdinti namuose. Jei savininkas nėra vienas iš sutuoktinių, o trečiasis asmuo, pavyzdžiui anyta, reikalingas rašytinis leidimas jums ten gyventi (pavyzdys (3)). Jeigu būstą nuomojatės, reikalinga nuomos sutartis.

Visus išvardintus dokumentus reikia neštis į Vaiko teisių apsaugos skyrių pagal šeimos gyvenamąją vietą. Skyriuje parašysite prašymą.

Gavę prašymą ir visus dokumentus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai pasidomės būsimo įtėvio teistumu, padarytais administraciniais nusižengimais. Per daug išsigąsti tikrai neverta, kadangi baudos už greičio viršijimą ar kitus kelių eismo taisyklių pažeidimus tikrai neturi lemiamos įtakos sprendžiant ar asmuo gali įvaikinti. Specialistai ieško užfiksuotų vaikų nepriežiūros, smurto ar tėvų valdžios ribojimo atvejų.

Patikrinę, ar nesate tikras nusikaltėlis, Vaiko teisių specialistai su jumis susisieks ir atvyks į namus pasikalbėti. Jų vizitas visiems kelia  jaudulį, tačiau bijoti tikrai nėra ko. Specialistai teirausis apie vaiko gyvenimo sąlygas, pomėgius, santykius su būsimu įtėviu. Taip pat klaus apie norinčio įvaikinti šeimą, darbą, pomėgius ir panašius dalykus. Jie greičiausiai pasiteiraus kaip saugote vaistus, alkoholį, įvairius valiklius, apsidairys, ar aplinka saugi vaikui, apžiūrės vaiko kambarį. Sunku jaustis laisvai, kai atvyksta tavęs vertinti, tačiau galima pasiguosti, kad Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai dirba su socialinės rizikos šeimomis, taigi jų lūkesčiai nėra dideli. Paprasta, tvarkinga šeima yra tai, ko pakanka teigiamai išvadai. Dėl šios priežasties, neigiamos išvados, kuriose nurodoma, kad asmuo nėra tinkamas įvaikinti sutuoktinio vaiką, yra itin retos.

Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikus išvadą, kad asmuo yra tinkamas įvaikinti sutuoktinio vaiką, galima kreiptis į teismą. Teismui pateikiamas pareiškimas, kurio pavyzdį rasite čia (4), ir visų dokumentų, teiktų Vaiko teisių apsaugos skyriui, kopijos. Jeigu vaikas yra vyresnis nei dešimties metų, reikalingas jo rašytinis sutikimas. Sutikimo pavyzdį galite rasti čia (5). Rašydami pareiškimą, naudokitės Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada. Joje surinkta ir išdėstyta beveik visa pareiškime būtina informacija. Pareiškimą dėl įvaikinimo su visais priedais reikia pateikti pareiškėjo gyvenamosios vietos teismui. Kartu teismui pateikiama ir 3 pareiškimo ir jo priedų kopijos. Gavęs dokumentus, teismas paskirs posėdžio datą. Į posėdį turės atvykti abu sutuoktiniai. Dažniausiai posėdžio metu teismas nori išklausyti vaiko nuomonę dėl įvaikinimo. Beveik visada pakanka vieno teismo posėdžio bylai išnagrinėt, tuomet priimamas teismo procesinis sprendimas ir pareiškimas patenkinamas.

Teismo sprendimas dėl įvaikinimo įsiteisėja per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo, taigi, prieš skubant į civilinės metrikacijos skyrių, reikėtų pralaukti šį laikotarpį. Šis terminas skirtas sprendimo apskundimui, tačiau praktikoje tokių skundų nebūna. Civilinės metrikacijos skyriui apie įvaikinimą praneša teismas. Įtėviui tereikia nuvykus į skyrių parašyti prašymą, susimokėti kelių eurų rinkliavą ir pasiimti naujai išduotą vaiko gimimą liudijantį dokumentą, kuriame įtėvis įrašytas įvaikio tėvu.

Baigiant svarbu paminėti kylančias įvaikinimo teisines pasekmes. Įvaikinus vaiką, įtėvis gauna visas biologiniam tėvui priklausančias teises ir pareigas, tarp jų ir pareigą išlaikyti vaiką net ir šeimai iširus. Tai reiškia, kad sutuoktiniams išsiskyrus, įtėvis privalės teikti išlaikymą įvaikiui. Skyrybų atveju, įtėvis taip pat turės teisę bendrauti su vaiku ar prašyti teismo vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su juo. Įvaikinimas sukuria paveldėjimo teisinius santykius, įpareigoja įvaikius rūpintis įtėviais senatvėje. Nepaisant visų teisinių pasekmių, svarbiausia yra tai, kad sutuoktinės vaiko įvaikinimas suvienija šeimą, teisiškai įtvirtina ryšį su vaiku, kuriam suteikiama šeimos pavardė, saugumo ir bendrumo jausmas.

Visi pateikiami dokumentai yra pavyzdiniai ir nelaikytini oficialiais teismui teiktinų dokumentų šablonais.

2018© Aš –teisininkas