Dokumentų šablonai

(1) Konfidencialumo sutartis
Prašymas dėl teismo leidimo parduoti
(2) Leidimas gyventi
Raštelis, patvirtinantis, kad nebuvo žalos
(1)Pareiškimas dėl teismo įsakymo
(1)Prieštaravimai dėl teismo įsakymo
(2) Prieštaravimai dėl teismo įsakymo dėl dalies skolos
(3) Kvito lydraštis
(4) Prašymas išdėstyti skolos mokėjimą dalimis
(1) pareiškimas dėl sutikimo įvaikinti patvirtinimo
(2)Sutuoktinio sutikimas
(3)Leidimas gyventi
(4)Pareiškimas dėl įvaikinimo
(5)Vaiko sutikimas